„Można otrzymać podwójną emeryturę!”: Warto o tym pamiętać

Emerytura w Polsce nie należy do największych świadczeń. Osoby, które pobierają pieniądze, nie są zadowolone z wysokości kwot, które co miesiąc wpływają na ich konta. Niektórzy mogą otrzymać nawet dwa razy wyższe świadczenia, jednak trzeba pamiętać o spełnieniu konkretnego warunku.

Emerytura jest wypłacana każdemu, kto ukończył 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Najniższe świadczenie wynosi niewiele ponad 1000 zł brutto. Jest jednak prosty sposób na to, żeby uzyskać dodatkowe pieniądze.

Emerytura dla rolnika może bez problemu być dwa razy wyższa

Niektórzy nie są świadomi tego, że mogą pobierać jednocześnie dwie emerytury. Nie ma z tym żadnego problemu, a w świetle prawa jest to jak najbardziej legalne. Jeśli jeszcze ktoś, kto parał się rolnictwem o tym nie wie, jak najszybciej powinien złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba spełnić tylko dwa warunki.

Emeryturę rolniczą i pracowniczą można pobierać jednocześnie, ale tylko wtedy, gdy ma się prawo do emerytury z ZUS-u oraz wtedy, gdy po przekroczeniu wymaganego wieku emerytalnego można udowodnić co najmniej 25-letni okres opłacania składek w KRUS. Należy też pamiętać, że wniosku nie składa się jedynie do ZUS-u. Trzeba je złożyć w obu wymienionych instytucjach.

KRUS odmawia wypłacenia emerytury? Wyższe świadczenie z ZUS-u jest z łatwością do uzyskania

Niektórym osobom KRUS może odmówić przyznania emerytury. Problemem może być zbyt krótki okres ubezpieczenia w KRUS, który dotyczy jedynie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Nie trzeba jednak rezygnować z pieniędzy, ponieważ krótsze opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla rolników wcale nie jest bez znaczenia.

ZUS wylicza wtedy wyższą kwotę na podstawie każdego pełnego roku bycia ubezpieczonym w KRUS-ie. Za każdy taki rok świadczenie z ZUS-u zwiększy się o 1% najniższej aktualnie emerytury.

Aby otrzymać emeryturę rolniczą, należy osiągnąć wiek, który uprawnia do otrzymywania świadczeń od państwa oraz opłacać składki emerytalno-rentowe w KRUS co najmniej 25 lat. Wcześniejsza emerytura rolnicza jest możliwa wtedy, gdy składki opłacano przez 30 lat, zaprzestano działalności rolniczej i ukończyło się 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn.

.

Share