Sąd Lekarski: Bartosz Arłukowicz winny „naruszenia godności zawodu”. Czego dotyczy sprawa?

Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej uznał byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza za winnego zarzucanych mu czynów i orzekł karę upomnienia. Sprawa dotyczy wypowiedzi polityka w mediach w dniach 5 i 6 stycznia 2015 roku, czyli z czasu, gdy Arłukowicz był ministrem zdrowia.

„Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że otrzymał zawiadomienie, iż Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej rozpatrzył wniosek między innymi Zarządu Krajowego OZZL (wnioskowali także indywidualni lekarze) o ukaranie byłego ministra zdrowia” – czytamy we wstępie orzeczenia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej.

Czego dotyczy sprawa?

Jak wyjaśniono, Bartosz Arłukowicz został ukarany za to, że „wypowiadając się publicznie w mediach w dniach 5 i 6 stycznia 2015 roku, nie dochował należytej staranności w formułowaniu opinii o działalności zawodowej grupy lekarzy rodzinnych w Polsce, publicznie ich dyskredytując”.

Na tym jednak nie koniec, bowiem dalej wskazano, że były minister „w tym samym miejscu i czasie, wypowiadając się publicznie w mediach, naruszył godność zawodu lekarza poprzez przedstawienie negatywnego wizerunku lekarzy podważające zaufanie do tego zawodu”.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia.

Share